മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Beaumont Catechism


When:
June 25, 2017 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-25T14:00:00+01:00
2017-06-25T15:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Frequency of Catechism Classes

4th Sunday of the Month
Time: 2 PM to 3:30 PM