എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Beaumont Catechism


When:
September 24, 2017 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-24T14:00:00+01:00
2017-09-24T15:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Frequency of Catechism Classes

4th Sunday of the Month
Time: 2 PM to 3:30 PM