ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Beaumont Catechism


When:
June 24, 2018 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-24T14:00:00+01:00
2018-06-24T15:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Frequency of Catechism Classes

4th Sunday of the Month
Time: 2 PM to 3:30 PM