കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
April 9, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-09T14:00:00+01:00
2017-04-09T15:00:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland