ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
May 14, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-14T14:00:00+01:00
2017-05-14T15:00:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland