ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
May 14, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-14T14:00:00+01:00
2017-05-14T15:00:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland