ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
June 11, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-11T14:00:00+01:00
2017-06-11T15:00:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland