അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
July 9, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-09T14:00:00+01:00
2017-07-09T15:00:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland