ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
December 10, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-10T14:00:00+00:00
2017-12-10T15:00:00+00:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland