വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
January 14, 2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-14T14:00:00+00:00
2018-01-14T15:00:00+00:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland