അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
March 11, 2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-11T14:00:00+00:00
2018-03-11T15:00:00+00:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Beaumont
Dublin
Ireland