ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Beaumont Malayalam Mass


When:
March 26, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-03-26T15:30:00+01:00
2017-03-26T16:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Holy Mass
4th Sunday of Every Month
Time : 3:30 PM