ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Beaumont Malayalam Mass


When:
May 28, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-28T15:30:00+01:00
2017-05-28T16:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Holy Mass
4th Sunday of Every Month
Time : 3:30 PM