മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
August 27, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-27T15:30:00+01:00
2017-08-27T16:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Holy Mass
4th Sunday of Every Month
Time : 3:30 PM