തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
December 24, 2017 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-12-24T15:30:00+00:00
2017-12-24T16:30:00+00:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Holy Mass
4th Sunday of Every Month
Time : 3:30 PM