കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
May 27, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-05-27T15:30:00+01:00
2018-05-27T16:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Holy Mass
4th Sunday of Every Month
Time : 3:30 PM