എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Beaumont Malayalam Mass


When:
June 24, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-24T15:30:00+01:00
2018-06-24T16:30:00+01:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Holy Mass
4th Sunday of Every Month
Time : 3:30 PM