ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Blanchardstown Catechism


When:
July 9, 2017 @ 2:30 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-09T14:30:00+01:00
2017-07-09T16:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church Church Ave, Blanchardstown
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland