അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Blanchardstown Catechism


When:
August 13, 2017 @ 2:30 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-13T14:30:00+01:00
2017-08-13T16:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church Church Ave, Blanchardstown
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland