അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Blanchardstown Catechism


When:
March 26, 2017 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-03-26T14:30:00+01:00
2017-03-26T15:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland