ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Blanchardstown Catechism


When:
March 26, 2017 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-03-26T14:30:00+01:00
2017-03-26T15:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland