എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Blanchardstown Catechism


When:
July 23, 2017 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-23T14:30:00+01:00
2017-07-23T15:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland