നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Blanchardstown Catechism


When:
October 22, 2017 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-10-22T14:30:00+01:00
2017-10-22T15:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland