ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Blanchardstown Catechism


When:
November 26, 2017 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-26T14:30:00+00:00
2017-11-26T15:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland