തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

Blanchardstown Catechism


When:
February 25, 2018 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-25T14:30:00+00:00
2018-02-25T15:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland