അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Blanchardstown Catechism


When:
April 22, 2018 @ 2:30 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-04-22T14:30:00+01:00
2018-04-22T15:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15, Co. Dublin
Ireland