നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
April 9, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-09T13:30:00+01:00
2017-04-09T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month