ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
June 11, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-11T13:30:00+01:00
2017-06-11T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month