തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
July 9, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-09T13:30:00+01:00
2017-07-09T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month