കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
August 13, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-13T13:30:00+01:00
2017-08-13T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month