വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
September 10, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-10T13:30:00+01:00
2017-09-10T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month