കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
November 12, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-12T13:30:00+00:00
2017-11-12T14:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month