മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
November 12, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-12T13:30:00+00:00
2017-11-12T14:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month