മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
March 11, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-03-11T13:30:00+00:00
2018-03-11T14:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month