വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
May 13, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-05-13T13:30:00+01:00
2018-05-13T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month