കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
March 26, 2017 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-03-26T16:00:00+01:00
2017-03-26T17:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month