ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
March 26, 2017 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-03-26T16:00:00+01:00
2017-03-26T17:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month