എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
June 25, 2017 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-06-25T16:00:00+01:00
2017-06-25T17:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month