മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
November 26, 2017 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-26T16:00:00+00:00
2017-11-26T17:00:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month