ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
January 28, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-28T16:00:00+00:00
2018-01-28T17:00:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month