മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
June 24, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-06-24T16:00:00+01:00
2018-06-24T17:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month