ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
October 28, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-10-28T16:00:00+00:00
2018-10-28T17:00:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month