ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
November 25, 2018 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-11-25T16:00:00+00:00
2018-11-25T17:00:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month