വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Bray Catechism


When:
March 20, 2016 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2016-03-20T14:45:00+00:00
2016-03-20T16:00:00+00:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland