നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Bray Catechism


When:
March 20, 2016 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2016-03-20T14:45:00+00:00
2016-03-20T16:00:00+00:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland