എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Bray Catechism


When:
May 21, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-21T14:45:00+01:00
2017-05-21T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland