നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Bray Catechism


When:
May 21, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-21T14:45:00+01:00
2017-05-21T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland