അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Bray Catechism


When:
July 16, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-16T14:45:00+01:00
2017-07-16T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland