വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Bray Catechism


When:
July 16, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-16T14:45:00+01:00
2017-07-16T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland