മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Bray Catechism


When:
August 20, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-20T14:45:00+01:00
2017-08-20T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland