കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

Bray Catechism


When:
August 20, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-20T14:45:00+01:00
2017-08-20T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland