ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Bray Catechism


When:
September 17, 2017 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-17T14:45:00+01:00
2017-09-17T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland