മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Bray Catechism


When:
February 18, 2018 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-18T14:45:00+00:00
2018-02-18T16:00:00+00:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland