ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Bray Catechism


When:
April 15, 2018 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-04-15T14:45:00+01:00
2018-04-15T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland