തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

Bray Catechism


When:
September 16, 2018 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-09-16T14:45:00+01:00
2018-09-16T16:00:00+01:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland