മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Bray Catechism


When:
May 7, 2017 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-07T13:45:00+01:00
2017-05-07T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland