അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Bray Catechism


When:
May 7, 2017 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-07T13:45:00+01:00
2017-05-07T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland