ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Bray Catechism


When:
May 7, 2017 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-07T13:45:00+01:00
2017-05-07T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland