ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Bray Catechism


When:
July 2, 2017 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-02T13:45:00+01:00
2017-07-02T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland