ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Bray Catechism


When:
August 6, 2017 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-06T13:45:00+01:00
2017-08-06T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland