അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Bray Catechism


When:
August 6, 2017 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-06T13:45:00+01:00
2017-08-06T15:15:00+01:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland